Kontrolki i sygnalizatory

Lamka sygnalizacyjna kontrolka

Lampki sygnalizacyjne < Ø16, Ø16, Ø22, Ø30 z korpusami metalowymi, z korpusami z tworzywa sztucznego są przewidziane do zamontowania w znormalizowanych otworach odpowiednio: Ø30,5mm i Ø22,5mm wykonanych w pulpitach, tablicach sterowniczo-sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń.
Lampki sygnalizacyjne- kontrolki, mogą być użytkowane w różnych strefach klimatycznych. W dowolnym położeniu, pod zadaszeniem w warunkach srodowiska przemysłowego o stopniu zanieczyszczenia 2. Lampki sygnalizacyjne używane w obwodach kontrolnych do bezpośredniego i zdalnego nadzorowania