Przyciski i przełączniki

Przycisk_sterowniczy

Przełącznik i przyciski mają prostą budowę i są szeroko stosowane w wielu dziedzinach. W elektrycznych obwodach sterowania, przełącznik służy do ręcznego wysyłania sygnałów sterujących do styczników, przekaźników elektromagnetycznych, sterowników, itp.

W celu zapewnienia użytkownikowi łatwej obsługi i uniknięcia nieprawidłowej obsługi, przyciski dostępne są w różnych kolorach, w tym czerwonym, zielonym, czarnym, żółtym, niebieskim, białym.