Przełączniki sterownicze

Przełącznik_sterowniczy

Przełączniki sterownicze służą do załączania bądź rozłączania obwodów sterowniczym, w pulpitach maszyn, szafach sterowniczych.
Przełączniki sterownicze mają najczęsciej budowę członową, dostarczane są jako kompletne wyroby lub w postaci członów stanowiących elementy funkcjonalne przyełącznika.
Budowa członowa przełączników ułatwia tworzenie odpowiednich wariantów funkcjonalnych, a także wprowadzenie zmian w istniejących obwodach sterowniczych.
Przełączniki sterownicze przewidziane są do wbudowania w znormalizowane otwory o średnicy Ø8, Ø10, Ø12, Ø16, Ø19, Ø22, Ø25, Ø30 wykonane w pulpitach (tablicach) sterowniczo-sygnalizacyjnych, bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Część nadpulpitowa przełącznika wykonana jest w różnych kolorach lub pokryta niklem.